HAAGLANDEN chiropractie

Tinnitus

Tinnitus behandelen

Wat is tinnitus?

Tinnitus is een aandoening waarbij iemand een geluid hoort zonder dat er een externe bron is die dit geluid veroorzaakt. 

Het geluid kan een sissend, zoemend, snerpend of ratelend geluid zijn, maar ook andere geluiden zoals klikken, fluiten of ruisen. Het kan ook variëren in intensiteit, van zacht tot zeer luid. 

Tinnitus is een veelvoorkomende aandoening, met name bij mensen met gehoorverlies. 

Het kan ook een symptoom zijn van andere aandoeningen zoals eczeem, allergieën, hoge bloeddruk, suikerziekte of een hersentumor.

HAAGLANDEN CHIROPRACTIE

Behandeling

Tinnitus, ook wel bekend als oorsuizen, is een aandoening waarbij een persoon geluiden hoort die niet van buitenaf komen, zoals suizen, piepen, zoemen of brommen in de oren. Tinnitus kan zeer hinderlijk zijn en invloed hebben op de kwaliteit van leven van degenen die eraan lijden. 

Hoewel er verschillende oorzaken van tinnitus zijn, kan chiropractie een efficient

Afspraak maken

Contact opnemen?